ciekawostki_zastosowanie_ozonu

W 1785 r. holenderski przyrodnik M. van Marum wyczuł dziwny zapach powietrza wokół maszyn elektrostatycznych. Ani on, ani chemicy, którzy ponad pół wieku później zidentyfikowali źródło tej woni jako ozon (od grec. odzon – pachnący), nie przypuszczali, że mają do czynienia z gazem tak istotnym dla życia na Ziemi.

Ozon jest zbudowany z trzech atomów tlenu, O3. Powstaje pod działaniem promieni UV, a także w wyniku reakcji tlenku azotu z lotnymi związkami organicznymi i podczas wyładowań atmosferycznych. Zawsze po burzy z licznymi piorunami czujemy odświeżone powietrze, właśnie z powodu obecności ozonu.

Szkodliwy i pożyteczny ozon

Ozon występuje w atmosferze. W jej części przyziemnej zwanej troposferą stanowi niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza, natomiast w stratosferze tworzy „warstwę ozonową", która chroni życie przed szkodliwymi promieniami UV-B.

Zanieczyszczenie powietrza ozonem w troposferze jest bardziej niebezpieczne dla roślin niż dla zwierząt. Rośliny są bardziej wrażliwe, gdyż ozon z łatwością przedostaję się przez szparki i utlenia zawartość komórek, powodując nieodwracalne zmiany biochemiczne i fizjologiczne. Uszkodzone komórki zamierają, a na górnej stronie liści pojawiają się między żyłkami czarne lub brązowe plamy. Igły drzew iglastych żółkną i przedwcześnie opadają. Procesy fotosyntezy ulegają wyhamowaniu i w wyniku znacznie obniża sucha masa roślin.

W stratosferze ozon spełnia funkcję filtra pochłaniającego niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe UV-B, które emitowane jest przez Słońce. Pochłanianie następuje podczas reakcji rozszczepienia cząsteczki ozonu na tlen i rodnik tlenowy. Całkowita zawartość w atmosferze „pożytecznego" ozonu, który przed UV-B chroni życie na Ziemi, jest niewielka. Gdyby cały ten ozon zgromadził się przy powierzchni ziemi (na poziomie morza), jego warstwa miałaby zaledwie 3 mm grubości. Wielkość tę nazywamy zredukowaną grubością warstwy ozonu. Zawartość ozonu w atmosferze mierzy się w jednostkach Dobsona – DU (Dobson unit), a 1 DU odpowiada zredukowanej warstwie ozonu grubości 0,01 mm. Średnia zawartość ozonu w atmosferze ziemskiej wynosi około 300 DU (bo 3 mm), a przerzedzenie warstwy ozonowej nazywa się „dziurą ozonową".

Uszczuplenie warstwy ozonowej jest wprost proporcjonalne do wzrostu promieniowania UV-B na powierzchni Ziemi. Duże dawki UV-B osłabiają układ odpornościowy, wywołują raka skóry, są przyczyną powstawania katarakty (uszkodzenia narządu wzroku). Ubytek ozonu o 1% wywołuje wzrost o 2.5% liczby zachorowań. Nadmierne ilości UV-B oddziałują szkodliwie na wzrost roślin i zwierząt, ograniczają rozwój fitoplanktonu, co wpływa na funkcjonowanie ekosystemów lądowych i wodnych (np. zmniejsza się populacja ryb).

Szacuje się, że w ostatnich latach „dziura ozonowa" powiększyła się znacznie, a warstwa ozonowa zmniejszyła się o 4-6%, dlatego w ramach akcji jej ochrony wycofaliśmy freony z lodówek, a w r. 2005 skuteczny fumigant – bromek metylu z zastosowań w rolnictwie, gdyż prawie 60x bardziej skutecznie niszczył ozon w stratosferze niż freony.

Ozon w zabiegach dezynsekcji może nawet zastąpić bromek metylu, który go niszczył w stratosferze (!).

Właściwości ozonu

Ozon jest gazem niebieskim, cięższym od powietrza. Występuje w trzech stanach skupienia. Stały ozon topi się w temperaturze -192,7oC, temperatura wrzenia cieczy wynosi -111,9oC, a gęstość gazu w temp. 0oC określono jako 2,144 g/dm3. Ozon około 10 razy lepiej rozpuszcza się w wodzie niż tlen O2.

Jego cząsteczka O3 jest nietrwała. Okres połowicznego rozkładu wynosi tylko 20-50 minut w powietrzu i 1-10 minut w wodzie. Szybko się wtedy rozpada na tlen (O2) i jednoatomowy (O), który jest bardzo silnym utleniaczem, silniejszym niż tlen dwuatomowy. Przyłącza się do podwójnego wiązania w cząsteczkach nienasyconych związków organicznych, drastycznie zmieniając ich właściwości.

Generatory ozonu

Gazowy ozon można wytwarzać na miejscu w przenośnych generatorach ozonu, zwanych też ozonatorami, w których następują ciche wyładowania elektryczne w czystym tlenie lub w powietrzu. Generatory ozonu: trioxygen 5, trioxygen 10 i trioxygen 20 wytwarzają z otaczającego powietrza od 5 g do 20 g ozonu na godzinę.

Najważniejszą częścią każdego ozonatora jest elektroda wyładowań koronowych, dzięki której możliwe jest uzyskanie wysokich stężeń ozonu w krótkim czasie. W generatorze trioxygen 20 zastosowano dwie elektrody wyładowań koronowych najnowszej generacji, dzięki którym uzyskano bardzo wysoką wydajność urządzenia w przenośnym rozmiarze. Możliwość wyłączenia jednej elektrody sprawia, że generator ozonu obniża swoją wydajność. W zależności od potrzeb mamy dwa urządzenia w jednym, tj. trioxygen 20, a po wyłączeniu jednej elektrody – trioxygen 10, dzięki czemu jego zastosowanie staje się wręcz nieograniczone.

Każdy ozonator posiada zamontowany wentylator o dużym przepływie powietrza. Wytworzony ozon jest równomiernie rozprowadzany po pomieszczeniu, bez potrzeby używania dodatkowych dmuchaw.

Zastosowania ozonu

Ozon należy do najsilniejszych utleniaczy, dlatego znalazł szerokie zastosowanie w zabiegach dezynfekcji, dezynsekcji i dezodoryzacji, a także usługach odbarwiania, czy usuwania przykrego smaku z niektórych produktów żywnościowych. Aplikowany jest w formie gazowej (częściej) lub ozonowanej wody.

Silny utleniacz ma największe zastosowanie w zabiegach dezodoryzacji, gdyż zmienia właściwości najróżniejszych związków organicznych decydujących o przykrych zapachach. Nie maskuje źródła odoru, ale go trwale usuwa.

Dezodoryzację ozonem można przeprowadzić w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użytku publicznego w celu usunięcia przykrych lub obcych zapachów. Po zakupie nowych mebli ich obcy zapach można łatwo usunąć za pomocą ozonu. W podobny sposób eliminuje się zapachy z pomieszczeń po malowaniu lub lakierowaniu. Krótko trwający zabieg ozonowania poprawia jakość powietrza w budynkach użyteczności publicznej: w teatrach, kinach, kasynach, szpitalach i w innych obiektach.

Ceniony jest w hotelarstwie i gastronomii, gdyż z pokoi gościnnych usuwa zapachy powstałe podczas palenia papierosów, a z pomieszczeń ogólnie dostępnych np. zapachy powstałe podczas przyrządzania posiłków w kuchni, smażalni, czy pizzerii (zapach oleju po smażeniu). Pokój hotelowy z nieświeżym i zanieczyszczonym powietrzem można przemienić w świeże i pachnące pomieszczenie w ciągu 20-30 minut po wykorzystaniu ozonatora. Zabieg umożliwia przygotowanie pomieszczeń dla nowych gości w znacznie krótszym czasie. W ośrodkach wypoczynkowych ozon usuwa stęchłe zapachy z domków campingowych.

Ozon znalazł już zastosowanie w eliminacji odorów z kabin samochodów osobowych (zapach po rozlanym mleku, dymie papierosowym i po 'mokrym' psie), karetek pogotowia i wozów policji. Autobusy, autokary, tramwaje, taksówki i inne środki transportu publicznego należy poddawać systematycznemu ozonowaniu, gdyż zabieg usuwa całkowicie zapachy z ich wnętrz i je odświeża.

Poprawia jakość i zapach powietrza w zakładach produkujących żywność poprzez usunięcie stęchlizny w komorach chłodniczych, mroźniach, w komorach fermentacyjnych browarów. W pomieszczeniach zakładów przetwórstwa mięsnego usuwa przykre zapachy powstałe przy obróbce mięsa. Samochody przewożące mięso też należy poddawać systematycznemu ozonowaniu.

Ozon skutecznie usuwa z pomieszczeń trudne do zniesienia zapachy powstałe po procesach rozkładu zmarłego. Powstają wtedy tzw. „jady trupie" – ptomainy jako produkty bakteryjnego rozkładu białka przez enzymy wytwarzane przez drobnoustroje. Należą do nich: kadaweryna, putrescyna, neuryna i metyloguanidyna, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ozon łączy się z „jadami trupimi" i zmienia ich przykre właściwości.

Żaden środek chemiczny maskujący zapachy nie usuwa odoru spalenizny powstałego podczas pożaru. Tylko zabieg ozonowania gwarantuje prawie 100% skuteczność.

Dezynfekujące właściwości ozonu zostały rozpoznane w roku 1886. Kilka lat później w Holandii otworzono pierwszy zakład uzdatniania wody pitnej przy użyciu ozonu. Obecnie metoda wyjaławiania wody pitnej ozonowaniem jest powszechnie stosowana w Europie i Ameryce Północnej, a rozpowszechnienie jej zawdzięcza się pierwszorzędnym odkażającym właściwościom. Użycie ozonu wiąże się ponadto z mniejszym ryzykiem dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego niż stosowanie chloru do tego samego celu.

Ozon skutecznie niszczy bakterie, grzyby i wirusy, dlatego należy go szeroko stosować w zabiegach dezynfekcji.

Ozonowanie pomieszczeń, w których gromadzą się ludzie, znacznie ogranicza rozprzestrzenianie się chorób (np. grypy). W tym celu należy systematycznie dezynfekować ozonem mieszkania, szkoły, biura i pomieszczenia w placówkach służby zdrowia: szpitale, sale chorych, przychodnie, sale operacyjne, gabinety zabiegowe, korytarze, co zapobiega infekcjom i zakażeniom. Zastosowany analogicznie w budynkach inwentarskich nie tylko usuwa przykre zapachy odzwierzęce, ale także zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt.

Opisane wyżej zastosowania ozonu w celu dezodoryzacji przyczyniają się do niszczenia szkodliwych mikroorganizmów chorobotwórczych. Odświeżenie ozonem układów klimatyzacji samochodowej jednocześnie je dezynfekuje.

Ozonem można odkażać koce, materace i inne sprzęty w miejscach zatrzymań (areszty, więzienia), a także karetki pogotowia po przewiezieniu zaniedbanego czy chorego.

W basenach ozonowanie sterylizuje wodę kąpielową, oczyszcza, niszczy glony, co gwarantuje pełną przejrzystość wody w zbiorniku.

Po powodzi lub po zalaniu mieszkań ozon niszczy rozwijające się w wilgotnych pomieszczeniach pleśnie. Zabieg z użyciem silnego utleniacza służy też do odgrzybiania starych i zaniedbanych mieszkań czy domów, w których brak wentylacji i wysoka wilgotność przyczyniły się do nadmiernego rozwoju w nich pleśni (Stachybotrys chartarum, Aspergillus versicolor).

W pomieszczeniach, w których produkowana jest żywność pochodzenia zwierzęcego (zakłady mięsne, przetwórstwo rybne) dezynfekcja pomieszczeń i powietrza z zastosowaniem ozonu zapobiega skażeniom żywności, kilkakrotnie przedłuża świeżość i tym samym zapewnia jej bezpieczeństwo. Ozon jest też od dawna używany do zabezpieczania mięsa i obróbki innej żywności jako skuteczny produkt biobójczy.

Ponad 300.000 osób w naszym kraju jest uczulonych na kurz domowy. Nie mogą przebywać w pomieszczeniach zakurzonych, nie mogą sprzątać. Uczulenie u nich wywołują alergeny znajdujące się w odchodach roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides farinae, D. pteronyssinus) na drobnych cząstkach kurzu. Alergeny (DER p1, DER f2 i inne) są węglowodanami związanymi z peptydami o masie cząsteczkowej od 25,000 do 40,000. Ozon je skutecznie niszczy, a także ogranicza rozwój roztoczy kurzu domowego. Każdy uczulony powinien kupić ozonator i regularnie dezynfekować pomieszczenia, w których źle się czuje.

Ozon może mieć też zastosowanie w walce z bronią biologiczną rozprzestrzenianą przez terrorystów. Reaktywny ozon unieszkodliwia i niszczy endospory Bacillus anthracis. Dezynfekcja pomieszczeń, w których otwarto listy z „białym proszkiem" – zarodnikami (Atrax), jest właściwym działaniem naprawczym.

W dużych stężeniach ozon jest trującym gazem dla owadów – szkodników przechowywanych produktów spożywczych, dlatego jest rozważanym środkiem do zastosowania w zabiegach dezynsekcji. W pierwszych próbach terenowych uzyskano 90 – 100% śmiertelności dorosłych wołka kukurydzowego i trojszyka gryzącego oraz larw omacnicy spichrzanki, gdy gazowano ziarno w 500 buszlowym silosie ozonem w stężeniu 50 ppm przez 3 dni. Gdy zastosowano niższe stężenie gazu (25 ppm przez 5 dni) stwierdzono 90% śmiertelność dorosłych wołka kukurydzowego i trojszyka gryzącego i 75% śmiertelności larw omacnicy spichrzanki (tabela). Do gazowania zboża w dużych silosach albo do zwalczania ptaszyńca w kurnikach potrzebne są duże generatory ozonu o wydajności przynajmniej 300-600x większej niż zwykłe ozonatory.

źródło tekstu: http://blog.grupacarsekt.pl/2012/02/ozon-jego-wlasciwosci-i-mozliwosci-zastosowania-w-zabiegach-dezodoryzacji-i-dezynfekcji/

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem